Założenia ogólne czasopisma „Przegląd LPP"

Rocznik „Przegląd Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologiczny LPP” jest czasopismem naukowo-dydaktycznym. Zawiera teksty koncentrujące się wokół zagadnień teoretycznych i praktycznych w obszarze nauk społecznych. Wydawany jest przez Wydawnictwo Komlogo przy współudziale Fundacji Nauka Polska.

Czytaj więcej: Założenia ogólne czasopisma „Przegląd LPP"

Informacje dla Autorów

W czasopiśmie „Przegląd Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologiczny” publikowane są artykuły oryginalne, niepublikowane wcześniej w żadnym innym wydawnictwie.

Artykuły należy przesyłać drogą mailową na adres: czasopismo@komlogo.pl

Artykuły zostaną poddane wstępnej kwalifikacji przez Zespół Redakcyjny. Oceniana będzie oryginalność artykułu, zgodność z profilem czasopisma oraz poprawność przedstawienia zagadnienia.

Czytaj więcej: Informacje dla Autorów

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna – dr Joanna Gruba

Rada redakcyjna

dr Daria Jodzis

dr Magdalena Knapek

dr Monika Mularska-Kucharek

dr Piotr Furmankiewicz

 

Adres mailowy

czasopismo@komlogo.pl

 

Adres korespondencyjny

Wydawnictwo Komlogo

ul. Pszenna 1

40-109 Gliwice