Zapraszamy na recital z udziałem Edyty Geppert, Piotra Matuszczyka ( fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza.
Wieliczka, 6 października 2018 r. godz.: 19.00, Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105    

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.

WYKAZ POMOCY - AKTYWNE ZMYSŁY

I. Pomoce do stymulacji i korekcji układu przedsionkowego i dotykowego oraz koordynacji międzypółkulowej (tasiemka w kolorze niebieskim)

1. Poduszka powietrzna

2. Piłka plażowa i piłka dmuchana z wypustkami

3. Szczoteczka chirurgiczna do masażu

4. Miotełka i łopatka

5. Piłeczki sensoryczne trzy rodzaje i piłka na gumce

6. Zakręcona rurka

7. Chusty i szarfy

8. Sznury

9. Gumki

II. Pomoce do stymulacji i korekcji układu wzrokowego: ruchomości gałek ocznych, uwagi wzrokowej oraz koordynacji oko-ruchowej (tasiemka w kolorze zielonym)

1. Kinetyczne koło

2. Guzik wibrujący

3. Optyczny kalejdoskop

4. Laser i mini Żarówka

5. Piłka wisząca typu Marsdena

6. Drążek sterujący

7. Śmigiełko 2 szt.

8. „Sucha bańka”

9. Labirynt magnetyczny

10. Marionetka Pinokio albo Pszczółka na sprężynce (wybierane losowo)

11. Piłeczka „Klik”

III. Pomoce do stymulacji układu słuchowego i wzrokowego (tasiemka w kolorze żółtym)

1. Marakasy

2. Lizak wzrokowo-dźwiękowy albo Bębenek ze spiralą (wybierane losowo)

3. Dmuchany „Młotek”

IV. Mata sensoryczna z ruchomymi elementami do ćwiczeń grafomotorycznych, zabaw polisensorycznych oraz nauki podstaw całościowego czytania i liczenia (tasiemka w kolorze czerwonym). Wszystkie elementy w zestawie wykonane są z wysokiej jakości filcu.

1. Dłonie, stopy i strzałki

2. Dwa zestawy figur geometrycznych

3. Litery drukowane, cyfry, małe kółka

4. Zestaw do gry „Kółko i krzyżyk”

5. Mata sensoryczna

V. Tabliczka magnetyczna z zestawem plansz i szablonów magnetycznych do ćwiczeń grafomotorycznych i nauki podstaw technik szkolnych

1. Tabliczka magnetyczna

2. Zestaw plansz magnetycznych

3. Plansza magnetyczna „Dłonie i stopy”

4. Plansza magnetyczna
„Kształty, cyfry i litery”

5. Plansza magnetyczna „Ósemka leżąca’’

6. Plansza magnetyczna „Ósemka
„leżąca’’ złożona”

7. Plansza magnetyczna „Orientacja
kierunkowa i przestrzenna (na, pod, za…)”

8. Plansza magnetyczna „Strzałki”

9. Plansza magnetyczna „Siatka”

10. Plansza magnetyczna „Labirynt”

11. Plansza magnetyczna „Kółka”

12. Nakładka przezroczysta sucho
ścieralna 2 szt.

13. Zestaw szablonów magnetycznych

14. Tabliczka magnetyczna i nakładka
przezroczysta sucho ścieralna

VI. Kapelusik Sensomotoryczny. (Profilaktyka wad wzroku i wad postawy)

 

Wyposażenie dodatkowe

1. Pompka

2. Przyssawka silikonowa

3. Haczyk i kołek rozporowy

 

Torba sensoryczna

 

 

 

Zapraszamy na recital z udziałem Edyty Geppert, Piotra Matuszczyka ( fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza.
Wieliczka, 6 października 2018 r. godz.: 19.00, II Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.

Wprowadziłeś zły adres albo strona, której szukałeś została usunięta.

Powrót na stronę główną

PIOTR GRUBA "KOMLOGO" (ul. Wiejska 21, 47-143 Ujazd) realizuje projekt pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia”.

W ramach projektu zostanie wdrożona aplikacja oparta na technologii SaaS (Software as a Service) stanowiąca kompleksowe narzędzie terapii wspomagającej rozwój psychomotoryczny dzieci w odniesieniu do następujących sfer:

 • sfera rozwoju ruchowego,
 • sfera rozwoju motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
 • sfera rozwoju spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • sfera rozwoju komunikowania się i mowy,
 • sfera rozwoju emocjonalno-społecznego,
 • sfera rozwoju funkcji behawioralnych,
 • sfera rozwoju wiedzy i umiejętności uczenia się.

Projekt obejmuje również zakup 2 zestawów komputerowych.

Przedsięwzięcie prowadzi do implementacji innowacji produktowej w postaci zaawansowanej e-usługi wspomagającej terapię dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 lat z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym lub przejawiających takie zaburzenia. Wprowadzenie na rynek nowej oferty warunkowane jest implementacją innowacji procesowej dotyczącej nowatorskiego modelu zdalnej współpracy specjalisty i opiekuna za pośrednictwem narzędzia telerehabilitacyjnego stanowiącego alternatywę/uzupełnienie dla tradycyjnej terapii realizowanej stacjonarnie. Projekt wygeneruje 2 nowe miejsca pracy.

Kwota całkowita projektu: 1 232 583,00 PLN
Wartość dofinansowania: 450 945,00 PLN
Termin realizacji: 2017.03.01 – 2019.06.30

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/


Gliwice, 29 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczące wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0293/17) zapraszamy do składania ofert na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania. Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu 
Formularz oferty 


Gliwice, 08 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego dotyczącego wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania

WYNIK POSTĘPOWANIA


Gliwice, 12 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczące dostawy zestawów komputerowych

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0293/17) zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawów komputerowych. Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu


Gliwice, 25 września 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy zestawów komputerowych.

WYNIK POSTĘPOWANIA

W celu pomocy zdalnej proszę o kontakt pod numerem telefonu 322335471 lub 504245737 w godzinach 9:00 - 14:30.

Wcześniej proszę o:

 • Ściągnięcie i zapisanie aplikacji https://get.teamviewer.com/komlogo oraz zapamiętanie lokalizacji zapisu. Aplikację tę będzie trzeba uruchomić, aby była możliwość połączenia się z Państwa komputerem.
 • Sprawdzenie poprawności działania połączenia internetowego.
 • Gdy powyższe zostaną wykonane, będąc przed komputerem proszę o wykonanie telefonu na podany wyżej numer telefonu w celu uzyskania pomocy zdalnej.

TeamViewer

This template provides some backend parameters for convenient template management. Navigate Extensions->Template Manager and click on the proper template name to set up template parameters.

Template Parameters

 • Logo - set path to the logo file - note that logo dimensions won't be resized
 • Site Title - add your site title here, it's only displayed if you don't use a logo
 • Site Description - add your site description that will be displayed underneath the logo
 • Font name - choose the global font name ( Verdana, Tahoma, Arial, Georgia )
 • Font switcher - enable this option if you want to display the font switcher
 • Font size in pixels - choose font size if the font switcher is disabled
 • Style switcher - enable this option if you want to display the style switcher
 • Template color - select the default template color
 • Template scheme - select default template scheme
 • Content width - set the width of the content column in pixels - use px e.g. 462px
 • Left column width - set the width of the left column in pixels - use px e.g. 222px
 • Right column width - set the width of the right column in pixels - use px e.g. 222px

Available design module suffix options:

Module Suffixes


If you would like to make your modules' height the same, you just have to put a suffix at a module configuration to get the specified module height. See here the screenshot:

 

Set Height

 

_mod200 means that your module will be of 200 pixels high.

If you are going to mix suffixes, remember to put that suffix at the end, see an example:

 

Set Height