Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD zostały docenione nie tylko przez logopedów, którzy używają testu w swojej pracy, ale także przez Polski Związek Logopedów, który wystawił pozytywną rekomendację testu, opracowaną na podstawie licznych kryteriów. Nasz test został doceniony przede wszystkim za wartość merytoryczną, z podkreśleniem faktu, że jest obecnie jedynym narzędziem dostępnym na rynku, który bada wszystkie kompetencje językowe u dzieci.

Jak napisali specjaliści PZL w rekomendacji, test „powstał na bazie rzetelnych badań, prób i testów. Jest prostym, przejrzystym, a jednocześnie czułym diagnostycznie narzędziem, które bada wszystkie funkcje w obszarze rozwoju mowy dziecka […]. Dzięki podstawom teoretycznym obejmującym dziedziny: psychologii rozwojowej, logopedii oraz medycyny, konstrukcja testu daje możliwość stworzenia rzetelnej i obiektywnej oceny poziomu rozwoju mowy badanego dziecka i zaplanowania procesu terapeutycznego”. Wszystkie wymienione cechy złożyły się na pozytywną rekomendację PZL, który poleca KOLD do całościowej diagnozy logopedycznej dzieci od pierwszego miesiąca życia do ukończenia dziewiątego roku życia.

Więcej możesz się dowiedzieć po przejściu do produktu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD

Cena: 95,00 zł

Komplet pięciu plakatów: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 r.ż.


Komplet pięciu plakatów edukacyjnych z serii „Rozwój mowy dziecka”. Plakaty wykonane zostały w najwyższej jakości druku. Z zachowaniem oryginalnych kolorów oraz w bardzo wysokiej rozdzielczości. Świetnie sprawdzą się na ścianie w gabinecie logopedycznym, przychodni, żłobku, czy przedszkolu.

 

Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych

W książce Małgorzaty Bryndal Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych, autorka przedstawia charakterystykę nabywania systemu fonologicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to jedyne w Polsce opracowanie naukowe zawierające wyniki badań pochodzące z nagrań wypowiedzi 200 dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Ogromną wartością publikacji jest dołączona do niej płyta CD zawierająca bazę danych wymowy dziecięcej. Zaprezentowana na płycie transkrypcja fonetyczna wymowy dziecięcej w alfabecie IPA pozwala w sposób jednoznaczny odczytać zgromadzony materiał dźwiękowy.

Fragment z recenzji: „Dużą wartością jest przedstawienie dokładnej charakterystyki zasobu fonemów u przedstawicieli kolejnych grup wiekowych. Dzięki temu Autorka obala dotychczasową tezę, jakoby najczęstszym substytutem /r/ u trzylatków było /j/, zgodnie z Jej wynikami jest to /l/. Kolejną grupę stanowią trzy- i czterolatkowie połączeni w jedną grupę z powodu niewielkiego zróżnicowania ich systemów fonologicznych, a następnie sześcio- i siedmiolatki. Dane dotyczące poszczególnych grup wiekowych omówione są niezwykle dokładnie, co stanowi wielki walor książki. Są to bardzo istotne informacje dla osób trudniących się badaniem systemów fonologicznych dzieci przedszkolnych, stanowią bowiem argument dla spanikowanych rodziców lub potrzebujących naukowego wsparcia logopedów”. „Duża wartość pracy to także nadanie nietradycyjnego kierunku fonologicznego badaniom polskim, pokazanie, że umiejętny wybór spośród możliwości, jakie oferuje współczesna nauka, ułatwia wyjaśnienie procesów zachodzących w rozwoju fonologicznym przedszkolaków. Omówiona książka stanowi też dużą wartość dla językoznawstwa ogólnego i psycholingwistyki...”

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska

Wysyłka nagród i dyplomów z zakończonych konkursów będzie miała miejsce do końca stycznia. Przepraszamy za utrudnienia.

Logopedyczny detektyw w przedszkolu

Pomoc dydaktyczna przeznaczona do ćwiczeń w rozwijaniu myślenia i umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych.

Produkt składa się z dwóch części: puzzli (30 elementów, wymiar 27x20 cm) oraz planszy edukacyjnej (wymiar 48x69 cm).

 

Cena: 29,00 zł

Interdyscyplinarność w logopedii

Monografia posiada duże walory poznawcze, ale przede wszystkim praktyczne, bowiem napisana została przez specjalistów zajmujących się problemami terapii logopedycznej osób dotkniętych różnymi zaburzeniami porozumiewania się językowego słownego, pisemnego jak też problemami komunikacyjnymi. Co warte podkreślenia podjęte problemy przedstawiono w monografii w sposób klarowny i przystępny, zatem można polecić ją szerokiemu gronu specjalistów...

 

Cena: 39,00 zł

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość

Książka Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość zawiera refleksje filologów, językoznawców i logopedów na temat zjawisk występujących w społeczeństwie – funkcjonowanie młodych ludzi w dwujęzycznym środowisku i kulturze, łatwe stykanie się kultur narodowych i jego efekty.

 

Cena: 65,00 zł

"Diagnoza i terapia dysfagii" - film instruktażowy.

Zaburzenia połykania (dysfagia) są częstym problemem osób z chorobami neurologicznymi. Ich diagnozowanie i leczenie stanowi istotną część terapii logopedycznej. Zaprezentowany na filmie proces badania podzielono na etapy:
  1. ocena budowy narządów jamy ustnej i gardła,
  2. ocena sprawności ruchowej i sensorycznej tych narządów,
  3. ocena funkcji połykania w różnych próbach.
Ponadto zaprezentowano techniki pomocne w przypadku konkretnych dysfunkcji oraz ćwiczenia usprawniające i ćwiczenia bezpośrednie z użyciem pokarmu. Omówiono też krótko zalecane konsystencje pokarmów. Film może być pomocny zarówno logopedom (prezentacja badania krok po kroku) oraz jako instruktaż dla pacjentów i ich opiekunów (część dotycząca terapii).


Terapia online przyszłością rehabilitacji:

Internet we współczesnym świecie na stałe wpisał się do naszego życia służąc nam i pomagając w wielu dziedzinach. Udostępnia wszystko w jednym i nadal rewolucjonizuje cały nasz świat a także sposoby komunikowania się. Nigdy wcześniej nie istniało narzędzie tak wydajne w procesie rozpowszechniania informacji i tak sprawne w ułatwianiu współpracy między ludźmi bez względu na ich miejsce zamieszkania i pozwalające na załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu. Ufając, że wszystkie innowacyjne rozwiązania są dla ludzi po to aby im pomóc, to bez obaw przedstawiamy jedno z nich!