BLOG - strona 3

testy logopedyczne

Obecnie praktycznie każdemu z nas logopeda kojarzy się jedynie z terapeutą, który zajmuje się leczeniem wad wymowy. Jednak pomaga on również w usuwaniu różnego rodzaju barier komunikacyjnych, które mogą mieć wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że specjalista będzie zajmował się jedynie wybranym problemem.

Czytaj więcej: Jak wyglądają testy do diagnozy logopedycznej?

gluchy

Rodzice dzieci, które mają problemy ze słuchem, często zastanawiają się, w jaki sposób specjaliści na zajęciach terapeutycznych pracują z maluchami, by poprawiać ich uwagę słuchową. Robią to w najciekawszy dla dzieci sposób – przez zabawę! Pobudzanie wrażliwości słuchowej polega na wykonywaniu przez dzieci prostych ćwiczeń.

Czytaj więcej: Na czym polegają ćwiczenia słuchowe dla dzieci niesłyszących?

logopeda

Aby logopeda mógł rozpocząć terapię z dzieckiem, najpierw musi poprawnie zdiagnozować przyczynę jego problemów z mową. Do tego celu służą różnego rodzaju testy logopedyczne. Jak wyglądają?

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia diagnostyczne dla logopedów

pomocy logopedycznych

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie komunikacji językowej i korygowanie wad wymowy. Często prowadzona jest w przedszkolach i szkołach, ponieważ właśnie tutaj i u dzieci w tym wieku problemy są zauważane, a szybkie podjęcie terapii daje najlepsze efekty. Logopeda stawia diagnozę, ustala plan terapii i proponuje ćwiczenia w formie zabawy, które dzieci wykonują na wspólnych zajęciach oraz razem z rodzicami w domu. Aby terapia przynosiła najlepsze efekty, ćwiczenia muszą być powtarzane systematycznie. Mówimy jednak o małych dzieciach, które szybko się nudzą i trudno im zrozumieć, dlaczego wykonywanie poleceń jest takie ważne. Dlatego właśnie specjaliści logopedzi wspomagają się profesjonalnymi pomocami, dzięki którym ćwiczenia są atrakcyjniejsze, przynoszą dodatkowe efekty, a czas spotkania mija dziecku szybciej.

Czytaj więcej: Z jakich pomocy logopedycznych korzysta logopeda?

ćwiczenia logopedyczne

Terapia logopedyczna w gabinecie lub placówce to jedynie połowa sukcesu. Aby leczenie było skuteczne a rezultaty szybko widoczne, ważne są także regularne ćwiczenia  wykonywane z rodzicem w domu. W zależności od tego, z jakim problemem boryka się dziecko (wada wymowy, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowości w budowie anatomicznej aparatu mowy), logopeda zaproponuje indywidualnie dobraną terapię i ćwiczenia. Istnienie jednak grupa bezpiecznych i uniwersalnych ćwiczeń, które można wykonywać z dzieckiem w domu w formie zabawy.

Czytaj więcej: Łatwe ćwiczenia logopedyczne, które można wykonywać z dzieckiem w domu

Ćwiczenia Zespołem Aspergera

 Zespół Aspergera jest często diagnozowanym zaburzeniem u dzieci i młodzieży. Schorzenie to przejawia się przede wszystkim w upośledzeniu umiejętności społecznych. Dzieci z Zespołem Aspergera często odbierane są jako niegrzeczne, w szkole nie potrafią się skupić, reagują w sposób arogancki i sprawiają wrażenie, jakby nie liczyły się z uczuciami innych. Dodatkowo, cechuje je skłonność do zachowań powtarzalnych, wąskie spektrum zainteresowań i nieumiejętność pracy w grupie. To oczywiście tylko kilka z charakterystycznych dla tego zaburzenia kryteriów i objawów. Pełna, profesjonalna diagnostyka przeprowadzona powinna być przez specjalistów przy pomocy odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

Czytaj więcej: Ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera

dzieci z autyzmem

 Rodzice uważnie obserwują rozwój swoich dzieci. Jeżeli coś ich zaniepokoi, najczęściej weryfikują objawy w dostępnych źródłach i konsultują je u lekarza pediatry. Trudności w komunikacji z innymi, nietypowe zachowania, alienacja czy nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne moją sugerować zaburzenia autystyczne. Dzieci z autyzmem potrzebują dodatkowego wsparcia specjalisty i, w zależności od potrzeb, odpowiednio dobranej terapii. Tak jak w przypadku innych problemów logopedycznych, psychologicznych bądź neurologicznych, tak i w autyzmie najważniejsza jest szybka diagnoza i skuteczne wspomaganie.

Czytaj więcej: Ćwiczenia dla dzieci z autyzmem

badanie logopedyczne

Prawidłowy rozwój mowy jest niezwykle ważny w pierwszych latach życia dziecka. Umożliwia skuteczne komunikowanie się z najbliższymi, a w dalszej kolejności z rówieśnikami, co ma ogromny wpływ na rozwój psychospołeczny dziecka, jego samoocenę, umiejętność funkcjonowania w grupie, motywację i wiele innych niezwykle ważnych aspektów. Bardzo istotne jest szybkie wychwycenie nieprawidłowości związanych z mową a następnie skorygowanie ich przy pomocy doświadczonego logopedy. Rodzice często zwracają się do specjalisty zaniepokojeni objawami takimi jak opóźniony rozwój mowy, wady wymowy lub problemy z żuciem bądź połykaniem. Często też uwagę na problem zwracają opiekunowie w przedszkolu czy żłobku i zalecają konsultację z logopedą.

Czytaj więcej: Na czym polega badanie logopedyczne?

akcesoria ogopedyczne

Wczesne wychwycenie, zdiagnozowanie oraz terapia problemów logopedycznych pozwala uzyskać zadowalające efekty i zniwelować zaistniałe nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka. Szybko podjęta terapia, przynosi rezultaty i wspomaga prawidłowy rozwój mowy. Ćwiczenia logopedyczne dziecko wykonuje z terapeutą w gabinecie i z rodzicami (opiekunami) w domu. Logopeda indywidualnie dobiera rodzaj terapii wspomagając się fachową wiedzą oraz licznymi akcesoriami logopedycznymi. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dokładniej wybranym produktom, stosowanym przy ćwiczeniach logopedycznych.

Czytaj więcej: Krótki przegląd akcesoriów logopedycznych

Neurologopedia - mózg

Neurologopedia to połączenie dwóch gałęzi nauki – neurologii oraz logopedii. Neurologopeda specjalizuje się w terapii zaburzeń mowy powstałych wskutek nieprawidłowości neurologicznych. Z jego pomocy korzystają pacjenci w różnym wieku, zmagający się z zaburzeniami takimi jak afazja, porażenie mózgowe, autyzm, rozszczepienie podniebienia, dysfagia lub wady rozwojowe.

Czytaj więcej: Jak przebiega badanie neurologopedyczne u dzieci?