BLOG - strona 2

logopeda

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) to nowoczesne narzędzie diagnostyczne dla logopedów, pomagające ocenić rozwój mowy u dzieci w wieku od pierwszego miesiąca życia do dziewięciu lat. To pierwszy wystandaryzowany test przygotowany dla dzieci w dwunastu kategoriach wiekowych, który pozwala przeprowadzić całościowe badanie logopedyczne we wszystkich podstawowych dziedzinach, takich jak: rozumienie i nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulacja, sprawność narządów artykulacyjnych oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne.

Czytaj więcej: Co zawiera Karta Oceny Logopedycznej Dziecka?

gotowość szkolna dziecka

Dziecko, które ma rozpocząć naukę w szkole powinno być gotowe nie tylko do skutecznego przyswajania wiedzy, ale też do funkcjonowania w szkolnej społeczności. Przejście z nauczania przedszkolnego do szkoły, gdzie czekają nowe obowiązki i wyzwania, jest zawsze dużą zmianą dla dzieci. Ustawa o prawie oświatowym, przewiduje obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich, które w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej odbyły przygotowanie przedszkolne. Ustawodawca dopuszcza nałożenie tego obowiązku już na dziecko sześcioletnie, jeżeli jego rodzice złożą odpowiedni wniosek, pod warunkiem, że odbyło ono roczne przygotowanie przedszkolne lub uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej: Jak sprawdzić gotowość szkolną dziecka?

dziewczynka u logopedy

W pierwszych latach życia dziecko w szybkim tempie nabywa wiele nowych umiejętności, w tym i zdolność mówienia. W krótkim czasie dochodzi do znacznego rozszerzenia zasobu stosowanego słownictwa, maluch zaczyna opanowywać pierwsze reguły gramatyczne, a jego aparat mowy usprawnia się na tyle mocno, że pod koniec okresu przedszkolnego wymowa jest już zwykle całkowicie poprawna. Jednocześnie ilość przyswajanych w tym czasie informacji sprawia, że wiele dzieci doświadcza również epizodów niepłynności mówienia. Warto pamiętać, że występowanie problemów z płynnością mowy u maluchów w wieku przedszkolnym nie zawsze jest czymś niepokojącym – mogą mieć one po prostu problem ze swobodnym formułowaniem własnych myśli, a znaczna większość przypadków ma charakter tymczasowy.

Czytaj więcej: Skąd bierze się jąkanie u dzieci?

dysfagia

Połykanie to jedna z podstawowych czynności fizjologicznych, która jest wykonywana automatycznie, bez naszej świadomości – przynajmniej dzieje się tak w sytuacji, gdy wszystkie składowe narządy i tkanki tworzące ośrodkowy układ nerwowy działają prawidłowo.

Czytaj więcej: Dysfagia. Skąd biorą się zaburzenia połykania i jak je zwalczać?

testy

Diagnozę pedagogiczną należy przeprowadzić, gdy dziecko napotyka problemy w nauce, odstaje w kontaktach z rówieśnikami czy bliskimi. Pozwoli ona rozpoznać kłopot, odnajdzie jego przyczynę, a co najważniejsze — pomoże w pozbyciu się trudności.

Czytaj więcej: Testy do diagnozy pedagogicznej polecane dla szkół i przedszkoli

głowa

Lateralizacja jest asymetrią czynnościową. Oznacza to stronność, przewagę jednej strony ciała nad drugą. Za tę dominację odpowiedzialny jest mózg, a konkretnie jego dwie półkule, które sprawują inne funkcje w organizmie człowieka: lewa (odpowiadająca logice) i prawa (odpowiadająca emocjom).

Czytaj więcej: Czym jest lateralizacja i jak można ją zbadać?

lustro logopedyczne

Bycie zrozumianym przez otoczenie daje dziecku poczucie mocy. Nauka mowy to krok milowy w rozwoju małego człowieka. Z reguły cały drugi rok swojego życia maluch poświęca na doskonalenie tej umiejętności i poszerzanie swojego zasobu słownictwa.

Czytaj więcej: Do czego służy lustro logopedyczne?

zabawa z dzieckiem

Przyczyny zaburzeń psychoruchowych wśród dzieci są różne. Rozwój człowieka jest bowiem uzależniony od wielu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. W pełni zdrowa jednostka charakteryzuje się harmonijnym funkcjonowaniem wszystkich narządów i ich układów.

Czytaj więcej: Jak zwalczać dysfunkcje psychoruchowe przez zabawę?

badanie logopedyczne

Wada wymowy wśród najmniejszych dzieci to dość powszechne zjawisko, dlatego nie ma się czego obawiać. Ważne jest, aby odpowiednio szybko zareagować i umówić się na wizytę u logopedy. Taka wizyta może wzbudzać lęk i stres, dlatego kluczowe jest odpowiednie przygotowanie malucha do wizyty, aby ta przebiegła sprawnie, a nasza pociecha nie wyniosła z gabinetu nieprzyjemnych wspomnień.

Czytaj więcej: Jak przygotować dziecko do pierwszego badania logopedycznego?

sklep logopedyczny

Logopedzi chętnie szukają nowych, ciekawych narzędzi, które zachęcałyby pacjentów do rzetelnej pracy podczas zajęć. Najbardziej wymagającymi pod tym względem pacjentami są oczywiście dzieci, które zdecydowanie wolą bawić się, niż uczyć. Na szczęście specjalistom z pomocą przychodzą sklepy logopedyczne, które oferują nowoczesny asortyment diagnostyczny, jak i terapeutyczne.

Czytaj więcej: Co można znaleźć w sklepie logopedycznym?