SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

Zespół Aspergera jest łagodnym zaburzeniem ze spektrum autyzm. Jego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Do tej pory nie ustalono jednoznacznych przyczyn występowania tego zaburzenia. Na podstawie swoich obserwacji Hans Asperger wysnuł wniosek, że zaburzenie ma podłoże genetyczne, chociaż nie odkryto konkretnego genu, który odpowiadałby za jego rozwój. Istnieją również teorie mówiące o tym, że zespół Aspergera ma swoje źródła w ekspozycji czynników teratogennych w pierwszych 8 tygodniach od zapłodnienia. Wśród innych przyczyn zaburzenia wyróżnia się urazy okołoporodowe, toksoplazmozę, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a także dziecięce porażenie mózgowe.

Objawy zespołu Aspergera

Istnieje kilka typowych zachowań dla osób obciążonych zespołem Aspergera. Wśród nich można wyróżnić na przykład trudności z poznawaniem nowych osób i poszerzaniem kręgu znajomych. Oczywiście nie znaczy to, że takie osoby nie mają potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. Swoje relacje opierają jednak nie na poczuciu bliskości i więzi emocjonalnej, lecz wspólnych pasjach i zainteresowaniach. Osoby z zespołem Aspergera mają również trudności z podtrzymywaniem kontaktów z innymi. Mogą wydawać się niezrozumiałe i niedostępne. Wynika o z faktu, że mają problemy z komunikowaniem się na poziomie pozawerbalnym. Nie potrafią poprawnie interpretować gestów i min swojego rozmówcy. Nie rozumieją ironii oraz gier słownych. Do typowych objawów zaliczają się także nadmiernie usztywnione, stereotypowe zachowania oraz zachowania kompulsywne. Pojawiają się również nieprawidłowości percepcyjne i zaburzenia pamięci proceduralnej.

Metody terapii osób z zespołem Aspergera

W terapii osób z zespołem Aspergera wykorzystuje się wiele metod leczenia, których wybór uzależniony jest przede wszystkim od cech pacjenta. Dobór odpowiedniej formy terapii powinien być zawsze konsultowany ze specjalistą.  Wykorzystuje się psychoterapię, metodę behawioralno-poznawczą, zajęcia z integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych oraz terapię metodą kognitywną. W trakcie terapii warto zainwestować w odpowiednie pomoce pozwalające odbywać ćwiczenia dla dzieci z zespołem Aspergera.

fundusze europejskie