SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
rozwój mowy u dziecka

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, dotyczy to również mówienia. Jednakże na każdym etapie rozwoju powinno ono pokonywać kolejne szczeble w nauce poprawnego mówienia. Wizyta u logopedy jest konieczna, jeżeli rodzic zauważy, że rozwój mowy malucha jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, czy też dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Logopedia jest nauką o kształtowaniu się właściwej mowy w czasie jej rozwoju i doskonaleniu w późniejszym okresie.

Logopeda usuwa również różnego rodzaju wady i zaburzenia mowy. Do przedmiotów badań logopedii należą między innymi prawidłowy proces nabywania kompetencji i rozwoju sprawności językowej oraz komunikacyjnej, zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom języka, pochodzenie i przyczyny powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy. Logopeda zajmuje się również reedukacją zaburzeń mowy, a także terapią zakłóceń i zaburzeń rozwoju mowy.  

Jak mówią dzieci?

Rozwój mowy u dziecka jest skomplikowaną sprawą. Jednakże można opisać go w ogromnym skrócie w pewnym przybliżeniu. Otóż półroczne dziecko powinno już bez trudu gaworzyć, roczne wymawia kilka słów. Dwulatek zazwyczaj tworzy równoważniki zdania, a trzylatek potrafi zbudować zdania złożone i wymawia wszystkie spółgłoski i samogłoski ustne, tzn.: a, o, e, u, i, y. Zdarza się, że myli głoski dźwięczne z bezdźwięcznymi lub nawet opuszcza niektóre zgłoski. W wieku czterech lat dziecko może nie wymawiać jeszcze głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych, czyli: sz, ż, cz, dż, r. Często zamienia je na głoski przedniojęzykowo-zębowe, czyli s, z, c, dz a głoskę r zamienia na l. Natomiast pięciolatek powinien opanować poprawne ich wymawianie.

Dlaczego pojawiają się zaburzenia mowy?

Zdarza się jednak, że mowa dziecka nie rozwija się z powyższym opisem. Taki stan rzeczy może być spowodowany wieloma czynnikami. Między innymi nieprawidłowościami anatomicznymi, słabą kontrolą nad narządami mowy, krzywym zgryzem. Oprócz tego wpływ na rozwój mowy mają obniżony poziom słuchu, problemy z oddychaniem, połykaniem czy predyspozycje genetyczne.