SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

Mowa jest jednym z głównych sposobów porozumiewania się, wyrażania swoich spostrzeżeń, opinii, obaw, sądów i opisywania uczuć. Niestety zdarza się, że na skutek różnego rodzaju uszkodzeń neurologicznych, może dojść do jej zaburzenia. W takim przypadku pomogą specjaliści z zakresu neurologopedii. Neurologopedia jest specjalizacją logopedii, która zajmuje się diagnozowaniem dysfunkcji mowy o podłożu neurologicznym. Neurologopeda bada zaburzenia i prowadzi terapię zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Przy tym w zależności od wieku badane są inne obszary rozwoju lub prawidłowości mowy.

Kiedy skontaktować się z nurologopedą?

Ze specjalistą w dziedzinie neurologopedii należy skontaktować się, kiedy dziecko pochodzi z grupy ryzyka ciążowego lub okołoporodowego, ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także można zaobserwować u dziecka opóźnienie psychoruchowe. Wyraźnym wskazaniem do wizyty u neurologopedy jest sytuacja, w której dziecko nie rozwija funkcji przedjęzykowych (nie gaworzy), a także ma problem z jedzeniem, ślini się, ma zwykle uchylone usta i nie oddycha przez nos. W przypadku osób dorosłych terapia neurologopedyczna jest doskonałym sposobem rehabilitacji w przypadku zaburzeń mowy po udarze lub wypadku.

Przebieg terapii neurologopedycznej

Diagnozę neurologopedyczną stawia się w oparciu o specjalistyczne testy, które są dostosowane do występujących zaburzeń. Używając ich można ocenić stopień i obszar problemy. Nurologopeda bada nie tylko relację między układem nerwowym, a aparatem mowy. Poddaje również analizie wiotkość żuchwy, napięcie mięśni aparatu mowy, prawidłowość sposoby oddychania. Warto pamiętać, że w leczeniu neurologopedycznym kluczowym czynnikiem jest czas – im wcześniej terapia zostanie podjęta  tym lepsze będą jej wyniki. Nieodzownym jej elementem jest stymulacja procesów poznawczych, takich jak słuch, dotyk i wzrok. Ponadto kładzie się duży nacisk na ćwiczenie pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, umiejętności skupiania uwagi i koncentracji.