BLOG

bobas

Integracja sensoryczna to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji, dostarczanych przez układy zmysłowe z otoczenia i własnego organizmu, które chcemy wykorzystać w celowym działaniu. Aby rozwój dziecka mógł przebiegać prawidłowo, w korze mózgowej muszą tworzyć się nowe połączenia synaptyczne, a te powstają przy odpowiedniej stymulacji wielozmysłowej.

Czytaj więcej: Najważniejsze układy zmysłowe

mama czyta dziecku

Tworzenie wspólnego pola uwagi to umiejętność skupiania uwagi na tych samych obiektach z drugą osobą. Jest to jeden z elementów niezbędnych do rozwoju komunikacji.- Prawidłowo rozwijające się dziecko jest początkowo zainteresowane osobami z najbliższego otoczenia.

Czytaj więcej: Budowanie z dzieckiem wspólnego pola uwagi

zabawa ciastoliną

W artykule opisano zabawy, które można wykorzystać we wspomaganiu rozwoju najmłodszych dzieci – od 1 roku życia. Podczas wykonywania aktywności z dziećmi należy zadbać o ich bezpieczeństwo i pamiętać, aby dostosowywać poziom trudności zabaw do możliwości dziecka.

Czytaj więcej: Zabawy i aktywności, które pozytywnie wpływają na rozwój dziecka

Zabawy wspierające rozwój mowy

Zabawa jest dla dziecka podstawą rozwoju i głównym sposobem spędzania czasu. Podczas zabawy dziecko zdobywa informacje o otaczającym świecie, uczy się określonych form zachowania i wyraża swoje potrzeby. Zabawa wspiera rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Ma też ogromne znaczenie w rozwoju mowy. Bawiąc się, dziecko jest w swoim żywiole.

Czytaj więcej: Zabawy wspierające rozwój mowy

wymowa głosek

Nauka wymowy u jednych dzieci przebiega szybko i prawidłowo, a u innych dzieci należy ją wspomagać. Wszystko zależy od indywidualnych cech psychofizycznych i warunków środowiskowych, w których wychowuje się dziecko.

Czytaj więcej: Wymowa których głosek sprawia dzieciom najwięcej trudności?

Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy występują u pacjentów pod wieloma postaciami. Są to dolegliwości, które utrudniają prawidłowe wysławianie się i wymawianie poszczególnych głosek, a także odpowiedni dobór słów. Osoby cierpiące na te nieprawidłowości, często doświadczają niezrozumienia ze strony słuchacza, a co za tym idzie, poczucia skrępowania i dyskomfortu społecznego. W leczeniu nieprawidłowości mowy, bardzo istotnym jest prawidłowe rozpoznanie ich przyczyny.

Czytaj więcej: Rola nerwicy w zaburzeniach mowy

Przesiewowe badania mowy

Przesiewowe badania mowy w przedszkolach to podstawowy element profilaktyki logopedycznej umożliwiający wczesne wykrywanie zaburzeń mowy i nieprawidłowości w rozwoju aparatu artykulacyjnego u dzieci. Logopedyczne badania przesiewowe pozwalają na wytypowanie dzieci, u których występują trudności z mową i skierowanie ich na dogłębną diagnozę. W niniejszym artykule przytaczamy najważniejsze wytyczne związane z przeprowadzaniem przesiewowych badań mowy.

Czytaj więcej: Zasady przeprowadzania przesiewowych badań mowy w przedszkolu

Podpisane obrazki

Podpisane obrazki z wizerunkami różnorodnych obiektów, ludzi i zwierząt stanowią nieodzowną pomoc w diagnozowaniu zaburzeń mowy, w profilaktyce logopedycznej i w terapii dzieci, u których wykryto wady lub opóźnienia w rozwoju mowy. Kolorowe obrazki nie tylko dodają atrakcyjności zabawom logopedycznym, lecz służą przede wszystkim do utrwalania poprawnej wymowy. 

Czytaj więcej: Rola materiałów wyrazowo-obrazkowych w utrwalaniu poprawnej wymowy

Komputer w logopedii

Rozwój technologiczny wywiera coraz większy wpływ na różne sfery naszego życia. Programy komputerowe wykorzystywane są również w terapii logopedycznej. W ten sposób można nie tylko urozmaicić regularne ćwiczenia, ale również uatrakcyjnić i przystosować do potrzeb dzieci program terapeutyczny. Różnorodne techniczne środki stosowane są przy diagnozowaniu i terapii nawet zaawansowanych zaburzeń motorycznych, logopedycznych oraz emocjonalnych. To dodatkowe i coraz bardziej doceniane wsparcie w pracy logopedy.

Czytaj więcej: Komputery jako pomoc w terapii logopedycznej

terapia

Jąkanie u dziecka to poważny problem, który może prowadzić do odczuwania stresu w codziennych sytuacjach, zablokowania lub spowolnienia rozwoju mowy, a w konsekwencji do zamknięcia się w sobie i izolacji. Na szczęście istnieją skuteczne metody leczenia jąkania, które zawsze działają lepiej w połączeniu ze wspierającym otoczeniem – rodziną i szkołą.

Czytaj więcej: Jak leczyć jąkanie u dzieci?