SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

BLOG

wymowa głosek

Nauka prawidłowej wymowy u jednych dzieci przebiega szybko, u innych dzieci należy wspomagać jej prawidłowy rozwój. Ponadto jednym dzieciom mówienie przychodzi z łatwością, inne mają z tym duże problemy. Wszystko zależy od indywidualnych cech psychofizycznych oraz warunków środowiskowych, w których dziecko się wychowuje.

Czytaj więcej: Wymowa których głosek sprawia dzieciom najwięcej trudności?

Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy występują u pacjentów pod wieloma postaciami. Są to dolegliwości, które utrudniają prawidłowe wysławianie się i wymawianie poszczególnych głosek, a także odpowiedni dobór słów. Osoby cierpiące na te nieprawidłowości, często doświadczają niezrozumienia ze strony słuchacza, a co za tym idzie, poczucia skrępowania i dyskomfortu społecznego. W leczeniu nieprawidłowości mowy, bardzo istotnym jest prawidłowe rozpoznanie ich przyczyny.

Czytaj więcej: Rola nerwicy w zaburzeniach mowy

Przesiewowe badania mowy

Przesiewowe badania mowy w przedszkolach to podstawowy element profilaktyki logopedycznej umożliwiający wczesne wykrywanie zaburzeń mowy i nieprawidłowości w rozwoju aparatu artykulacyjnego u dzieci. Logopedyczne badania przesiewowe pozwalają na wytypowanie dzieci, u których występują trudności z mową i skierowanie ich na dogłębną diagnozę. W niniejszym artykule przytaczamy najważniejsze wytyczne związane z przeprowadzaniem przesiewowych badań mowy.

Czytaj więcej: Zasady przeprowadzania przesiewowych badań mowy w przedszkolu

Podpisane obrazki

Podpisane obrazki z wizerunkami różnorodnych obiektów, ludzi i zwierząt stanowią nieodzowną pomoc w diagnozowaniu zaburzeń mowy, w profilaktyce logopedycznej i w terapii dzieci, u których wykryto wady lub opóźnienia w rozwoju mowy. Kolorowe obrazki nie tylko dodają atrakcyjności zabawom logopedycznym, lecz służą przede wszystkim do utrwalania poprawnej wymowy. 

Czytaj więcej: Rola materiałów wyrazowo-obrazkowych w utrwalaniu poprawnej wymowy

Komputer w logopedii

Rozwój technologiczny wywiera coraz większy wpływ na różne sfery naszego życia. Programy komputerowe wykorzystywane są również w terapii logopedycznej. W ten sposób można nie tylko urozmaicić regularne ćwiczenia, ale również uatrakcyjnić i przystosować do potrzeb dzieci program terapeutyczny. Różnorodne techniczne środki stosowane są przy diagnozowaniu i terapii nawet zaawansowanych zaburzeń motorycznych, logopedycznych oraz emocjonalnych. To dodatkowe i coraz bardziej doceniane wsparcie w pracy logopedy.

Czytaj więcej: Komputery jako pomoc w terapii logopedycznej

terapia

Jąkanie u dziecka to poważny problem, który może prowadzić do odczuwania stresu w codziennych sytuacjach, zablokowania lub spowolnienia rozwoju mowy, a w konsekwencji do zamknięcia się w sobie i izolacji. Na szczęście istnieją skuteczne metody leczenia jąkania, które zawsze działają lepiej w połączeniu ze wspierającym otoczeniem – rodziną i szkołą.

Czytaj więcej: Jak leczyć jąkanie u dzieci?

logopeda z dzieckiem

Słuch fonemowy umożliwia codzienną komunikację. U dzieci uczących się mówić może powodować problemy z rozwojem mowy.

Czytaj więcej: Co to jest słuch fonemowy?

logopeda

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) to nowoczesne narzędzie diagnostyczne dla logopedów, pomagające ocenić rozwój mowy u dzieci w wieku od pierwszego miesiąca życia do dziewięciu lat. To pierwszy wystandaryzowany test przygotowany dla dzieci w dwunastu kategoriach wiekowych, który pozwala przeprowadzić całościowe badanie logopedyczne we wszystkich podstawowych dziedzinach, takich jak: rozumienie i nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulacja, sprawność narządów artykulacyjnych oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne.

Czytaj więcej: Co zawiera Karta Oceny Logopedycznej Dziecka?

gotowość szkolna dziecka

Dziecko, które ma rozpocząć naukę w szkole powinno być gotowe nie tylko do skutecznego przyswajania wiedzy, ale też do funkcjonowania w szkolnej społeczności. Przejście z nauczania przedszkolnego do szkoły, gdzie czekają nowe obowiązki i wyzwania, jest zawsze dużą zmianą dla dzieci. Ustawa o prawie oświatowym, przewiduje obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich, które w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej odbyły przygotowanie przedszkolne. Ustawodawca dopuszcza nałożenie tego obowiązku już na dziecko sześcioletnie, jeżeli jego rodzice złożą odpowiedni wniosek, pod warunkiem, że odbyło ono roczne przygotowanie przedszkolne lub uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej: Jak sprawdzić gotowość szkolną dziecka?

dziewczynka u logopedy

W pierwszych latach życia dziecko w szybkim tempie nabywa wiele nowych umiejętności, w tym i zdolność mówienia. W krótkim czasie dochodzi do znacznego rozszerzenia zasobu stosowanego słownictwa, maluch zaczyna opanowywać pierwsze reguły gramatyczne, a jego aparat mowy usprawnia się na tyle mocno, że pod koniec okresu przedszkolnego wymowa jest już zwykle całkowicie poprawna. Jednocześnie ilość przyswajanych w tym czasie informacji sprawia, że wiele dzieci doświadcza również epizodów niepłynności mówienia. Warto pamiętać, że występowanie problemów z płynnością mowy u maluchów w wieku przedszkolnym nie zawsze jest czymś niepokojącym – mogą mieć one po prostu problem ze swobodnym formułowaniem własnych myśli, a znaczna większość przypadków ma charakter tymczasowy.

Czytaj więcej: Skąd bierze się jąkanie u dzieci?