Prawidłowy rozwój mowy u dziecka

rozwój mowy u dziecka

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, dotyczy to również mówienia. Jednakże na każdym etapie rozwoju powinno ono pokonywać kolejne szczeble w nauce poprawnego mówienia. Wizyta u logopedy jest konieczna, jeżeli rodzic zauważy, że rozwój mowy malucha jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, czy też dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Logopedia jest nauką o kształtowaniu się właściwej mowy w czasie jej rozwoju i doskonaleniu w późniejszym okresie.

Czytaj więcej: Prawidłowy rozwój mowy u dziecka

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy

Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, a także dla jego przyszłych sukcesów szkolnych. Dlatego istotne jest, aby z zaburzeniami mowy trafić do logopedy odpowiednio wcześnie. Przyczyny wad wymowy u dzieci mogą być różne. Do najczęściej występujących zaliczyć można nieprawidłową budowę anatomiczną, skrócone wędzidełko podjęzykowe, małą sprawność ruchową narządów mowy, a w szczególności języka i warg. Wady wymowy są spowodowane równie często nieprawidłowym oddychaniem, długotrwałym ssaniem smoczka, wadami zgryzy, zaburzeniami lub osłabieniem słuchu.  W każdym z tych wypadków konieczna jest szybka terapia u logopedy, w przeciwnym razie wada będzie się pogłębiać.

Czytaj więcej: Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy

Jakie zastosowanie ma neurologopedia

Mowa jest jednym z głównych sposobów porozumiewania się, wyrażania swoich spostrzeżeń, opinii, obaw, sądów i opisywania uczuć. Niestety zdarza się, że na skutek różnego rodzaju uszkodzeń neurologicznych, może dojść do jej zaburzenia. W takim przypadku pomogą specjaliści z zakresu neurologopedii. Neurologopedia jest specjalizacją logopedii, która zajmuje się diagnozowaniem dysfunkcji mowy o podłożu neurologicznym, Neurologopeda bada zaburzenia i prowadzi terapię zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Przy tym w zależności od wieku badane są inne obszary rozwoju lub prawidłowości mowy.

Czytaj więcej: Jakie zastosowanie ma neurologopedia