Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

fundusze europejskie

Na czym polega badanie logopedyczne?

badanie logopedyczne

Prawidłowy rozwój mowy jest niezwykle ważny w pierwszych latach życia dziecka. Umożliwia skuteczne komunikowanie się z najbliższymi, a w dalszej kolejności z rówieśnikami, co ma ogromny wpływ na rozwój psychospołeczny dziecka, jego samoocenę, umiejętność funkcjonowania w grupie, motywację i wiele innych niezwykle ważnych aspektów. Bardzo istotne jest szybkie wychwycenie nieprawidłowości związanych z mową a następnie skorygowanie ich przy pomocy doświadczonego logopedy. Rodzice często zwracają się do specjalisty zaniepokojeni objawami takimi jak opóźniony rozwój mowy, wady wymowy lub problemy z żuciem bądź połykaniem. Często też uwagę na problem zwracają opiekunowie w przedszkolu czy żłobku i zalecają konsultację z logopedą.

Czytaj więcej: Na czym polega badanie logopedyczne?

Krótki przegląd akcesoriów logopedycznych

akcesoria ogopedyczne

Wczesne wychwycenie, zdiagnozowanie oraz terapia problemów logopedycznych pozwala uzyskać zadowalające efekty i zniwelować zaistniałe nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka. Szybko  podjęta terapia, przynosi rezultaty i wspomaga prawidłowy rozwój mowy. Ćwiczenia logopedyczne dziecko wykonuje  z terapeutą w gabinecie i z rodzicami (opiekunami) w domu. Logopeda indywidualnie dobiera rodzaj terapii wspomagając się fachową wiedzą oraz licznymi akcesoriami logopedycznymi. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dokładniej wybranym produktom, stosowanym przy ćwiczeniach logopedycznych.

Czytaj więcej: Krótki przegląd akcesoriów logopedycznych

Jak przebiega badanie neurologopedyczne u dzieci?

Neurologopedia - mózg

Neurologopedia to połączenie dwóch gałęzi nauki – neurologii oraz logopedii. Neurologopeda specjalizuje się w terapii zaburzeń mowy powstałych wskutek nieprawidłowości neurologicznych. Z jego pomocy korzystają pacjenci w różnym wieku, zmagający się z zaburzeniami takimi jak afazja, porażenie mózgowe, autyzm, rozszczepienie podniebienia, dysfagia lub wady rozwojowe.

Czytaj więcej: Jak przebiega badanie neurologopedyczne u dzieci?

O diagnostyce logopedycznej

Zgodnie z definicją diagnoza logopedyczna to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmu. Jednocześnie należy pamiętać, że stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej: O diagnostyce logopedycznej

Dziecko z wadą słuchu – jak z nim ćwiczyć

Dziecko z wadą słuchu

Narząd słuchu służy do odbioru wrażeń dźwiękowych, stanowi podstawę opanowania mowy, ułatwia ogólną orientację jednostki w otoczeniu i utrzymanie ciała w równowadze. Innymi słowy pełni on bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Grupa ludzi  z upośledzeniem słuchu to zarówno osoby zupełnie niesłyszące, jak i posiadające resztki słuchu uczeni są mowy ustnej bądź migowej.

Czytaj więcej: Dziecko z wadą słuchu – jak z nim ćwiczyć

Niedosłuch u dziecka

Niedosłuch

Zaburzenia słyszenia u dziecka są trudne do zdiagnozowania, często udaje się je dostrzec dopiero w drugim roku życia malucha. Niedosłuch może pojawić się z bardzo różnych przyczyn, z których część ma swoje źródło w czasie życia płodowego. Wrodzony niedosłuch u dziecka może mieć przyczyny genetyczne i dziedziczne. Ważną rolę odgrywają również leki przyjmowane przez matkę w czasie ciąży oraz przebyte przez nią choroby. Warto pamiętać, że do powstania niedosłuchu lub głuchoty u dzieci może przyczynić się również każde badanie wykorzystujące promienie rentgenowskie. Do innych przyczyn należy konflikt serologiczny, a także wcześniactwo.

Czytaj więcej: Niedosłuch u dziecka

Ćwiczenia, które usprawniają rozwój mowy

Rozwój mowy u dziecka dzieli się na cztery etapy. Pierwszy jest to okres melodii, który trwa od urodzenia do pierwszego roku życia. Pierwszym wydanym dźwiękiem jest krzyk po porodzie. To oznaka życiowej aktywności, ale również potwierdzenie funkcjonowania narządów mowy. W 2-3 miesiącu życia dziecko zaczyna głużyć, czyli wydaje specyficzne dźwięki o przypadkowym miejscu artykulacji.

Czytaj więcej: Ćwiczenia, które usprawniają rozwój mowy

Zespół Aspergera – objawy i metody pracy

Zespół Aspergera jest łagodnym zaburzeniem ze spektrum autyzm. Jego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Do tej pory nie ustalono jednoznacznych przyczyn występowania tego zaburzenia. Na podstawie swoich obserwacji Hans Asperger wysnuł wniosek, że zaburzenie ma podłoże genetyczne, chociaż nie odkryto konkretnego genu, który odpowiadałby za jego rozwój. Istnieją również teorie mówiące o tym, że zespół Aspergera ma swoje źródła w ekspozycji czynników teratogennych w pierwszych 8 tygodniach od zapłodnienia. Wśród innych przyczyn zaburzenia wyróżnia się urazy okołoporodowe, toksoplazmozę, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a także dziecięce porażenie mózgowe.

Czytaj więcej: Zespół Aspergera – objawy i metody pracy

Prawidłowy rozwój mowy u dziecka

rozwój mowy u dziecka

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, dotyczy to również mówienia. Jednakże na każdym etapie rozwoju powinno ono pokonywać kolejne szczeble w nauce poprawnego mówienia. Wizyta u logopedy jest konieczna, jeżeli rodzic zauważy, że rozwój mowy malucha jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, czy też dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Logopedia jest nauką o kształtowaniu się właściwej mowy w czasie jej rozwoju i doskonaleniu w późniejszym okresie.

Czytaj więcej: Prawidłowy rozwój mowy u dziecka

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy

Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, a także dla jego przyszłych sukcesów szkolnych. Dlatego istotne jest, aby z zaburzeniami mowy trafić do logopedy odpowiednio wcześnie. Przyczyny wad wymowy u dzieci mogą być różne. Do najczęściej występujących zaliczyć można nieprawidłową budowę anatomiczną, skrócone wędzidełko podjęzykowe, małą sprawność ruchową narządów mowy, a w szczególności języka i warg. Wady wymowy są spowodowane równie często nieprawidłowym oddychaniem, długotrwałym ssaniem smoczka, wadami zgryzy, zaburzeniami lub osłabieniem słuchu.  W każdym z tych wypadków konieczna jest szybka terapia u logopedy, w przeciwnym razie wada będzie się pogłębiać.

Czytaj więcej: Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy

Jakie zastosowanie ma neurologopedia

Mowa jest jednym z głównych sposobów porozumiewania się, wyrażania swoich spostrzeżeń, opinii, obaw, sądów i opisywania uczuć. Niestety zdarza się, że na skutek różnego rodzaju uszkodzeń neurologicznych, może dojść do jej zaburzenia. W takim przypadku pomogą specjaliści z zakresu neurologopedii. Neurologopedia jest specjalizacją logopedii, która zajmuje się diagnozowaniem dysfunkcji mowy o podłożu neurologicznym. Neurologopeda bada zaburzenia i prowadzi terapię zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Przy tym w zależności od wieku badane są inne obszary rozwoju lub prawidłowości mowy.

Czytaj więcej: Jakie zastosowanie ma neurologopedia