AKCENT OKSYTONICZNY

ang. oxytone

grec. oksýtonon – w gramatyce greckiej wyraz z akcentem akutowym na ostatniej sylabie, od oksýtonos ‘przenikliwy, przeraźliwy dźwięk’

Rodzaj akcentu wyrazowego polegający na uwydatnieniu ostatniej sylaby wyrazu lub zestroju akcentowego. Jako akcent gramatyczny funkcjonuje na przykład w języku francuskim i perskim.

W języku polskim akcent oksytoniczny występuje w kilku grupach wyrazów:

  • wyrazach pochodzących z języka obcego, w którym funkcjonuje akcent oksytoniczny stały (np. fr. va banque, purée, winegret, à propos, foyer, jury, dossier, decoupage, menu),

  • wyrazach pochodzenia obcego, zapożyczonych z języka, w którym funkcjonuje akcent oksytoniczny w danej formie wyrazowej, która jest zapożyczana (np. ros. apiat’),
  • skrótowcach literowych, np. BHP (be-ha-pe), PKP (pe-ka-pe), cdn. (ce-de-en), itp. (i-te-pe), niektórych grupowcach, np. Pafawag (pa-fa-wag) i skrótowcach mieszanych, np. PZMot (pe-zet-mot), SGPiS (es-gie-pis),
  • wyrażeniach z formantami arcy-, eks-, wice-, super- utworzonymi od wyrazów jednosylabowych (np. arcymistrz, eksmąż, wiceszef, superszpieg),
  • wyrazach nacechowanych ekspresywnie (np. apsik, ojej, akurat, ahoj), rozkazach (np. baczność).

Literatura:

M. Dłuska: Prozodia języka polskiego, Warszawa 1976.

L. Dukiewicz: Fonetyka, [w]: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, red. H. Wróbel, Kraków 1995, s. 7–103.

T. Karpowicz: Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

I. Sawicka: Fonologia, [w]: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, red. H. Wróbel, Kraków 1995, s. 105–195.